HABER AKIŞI

Siyasetten sonra ekonomide de “Türkiye duruşu” inşa ediliyor..

 Tarih: 02-08-2019 11:41:14
Konuk Yazar İbrahim KARAGÜL

Türkiye, ekonomide büyük bir çıkışa mı hazırlanıyor? Faizlerin düşürülmesi, enflasyonun düşürülmesi, dövizin düşürülmesi yeni bir ekonomik modellemenin ilk aşaması mı? Türkiye, siyasi dönüşümden, kendi siyasi aklını oluşturmadan sonra ekonomi alanında “yeni bir duruş”a mı hazırlanıyor?

 

 

Bunun içerideki siyasi hesapları, dışarıdaki güç haritasını, ülkemize yönelik müdahale girişimlerini, geleceğe dönük hesaplarımızı nasıl etkileyeceğini tartışmalıyız. Sadece ekonomiyi düzeltme değil aynı zamanda güçlü bir siyasi çıkış olma özelliğine bakmalıyız. Kimlerin hesapları ellerinde patlayacak, takip etmeliyiz.

HER EKONOMİK KRİZ BİR DIŞ MÜDAHALEDİR

Her ülke için ekonomik kriz, çok ciddi iç siyasi karmaşadır. İç iktidar aygıtların yer değiştirmesidir. Öyle bir durumda hiçbir siyasi tez, hiçbir siyasi yapı tutunamaz, krizin yıkıcı etkisinin önüne geçemez.

İktidarlara karşı, o ülkenin duruşuna karşı, siyasi ve milli tezlerine karşıen etkili silah ekonomik kriz silahıdır. Çoğu zaman o ülkeler, içerideki siyasi hesaplarla küresel ölçekte müdahalelerin dayanışması ile diz çöktürülür, ekonomik krizlerle kontrol altına alınır.

Türkiye, on beş yıl öncesine kadar, her on yılda bir ekonomik krizlerle vurulmuştur. Her kriz aslında bir dış müdahale olmuş, her kriz bir çeşit darbe niyetiyle planlanmıştır.

Çünkü küresel finans sistemi için ekonomik krizler en karlı yatırımdır. Hem o ülkenin on yıllık birikimini toplayıp alırlar hem de kriz sonrası ağır kredilere mahkum ederek o ülkeyi ikinci defa soyarlar.

İÇERİDEKİ ‘EZBERCİLER’İN SALTANATINI DAĞITMAK..

Bunu da “içeri”deki kadroları, küresel finans sisteminin ezberinitekrarlayanlar üzerinden yürütürler. Onlar aslında “görevli”adamlardır, o ülkeden çok dışarıdaki mekanizmaların uzantısıdır. Krize çözüm için bile onların tezlerini önerirler. Maalesef, küresel ekonomik düzen, zayıf ve orta ölçekli ülkelerin bu şekilde sömürülmesi, talan edilmesi üzerine kurulmuştur.

Türkiye, bu ekonomik politikaların çok ağır bedelini ödemiş, ülke kaynakları onlarca yıl bu merkezlere akmıştır. Buna “hayır” diyen iktidarlar devrilmiş, “evet” diyen iktidarlar beslenmiş, birçok hükümetin ekonomi politikası oralardan önlerine kurulan klasörlerden ibaret olmuştur.

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ: BATI’NIN PATRONLUĞUNUN SONU.. SÖNEN VE PARLAYAN YILDIZLAR..

Küresel ölçekte büyük ekonomik krizler ise jeopolitik krizlere, depremlere dönüşür. Güç haritaları değişir, yeryüzünün fay hatlarında büyük çatışmalara yol açar, kaynaklar ve pazarlar üzerinden tehlikeli hesaplaşmalar başlar, kırılgan coğrafyalardaki ülkeler bu hesaplaşmaya dayanamaz, bazıları dağılır.

Daha 2005 yılında işaretlerini gösteren 2008 küresel ekonomik kriziböyledir. Aslında jeopolitik krizdir. Yeni güçlerin yükselmesinin önünü açmış, varolan ekonomik merkezlerin bazılarını zayıflatmıştır. Öyle de olmuştur. Avrupa’da birçok ülke cazibesini kaybetmiş hatta krize sürüklenmiş, sarsılmaz denilen ekonomiler ve ülkeler kendi derdine düşmüştür.

Bu yönüyle 2008 krizi, Batı’nın tek yanlı küresel ekonomik patronluğunun da sonu olmuştur. ABD ve Atlantik ittifakı, siyasi anlamda küresel iktidar tekelini kaybettikten sonra bunu ekonomik alanda da yaşamaya başlamıştır.

BÜYÜK TİCARET SAVAŞLARI, TÜRKİYE İÇİN NEFES ARALIĞI

Çünkü; 2008 krizinden sonra, ABD-Avrupa’nın tek yanlı ekonomik sistemi sorgulanmış, meydan okumalarla yüz yüze gelmiş, küresel ölçekte çok büyük bir ticaret savaşı başlamış, yeni ekonomik havzalar ve merkezler gelişmiş, yükselen ve iddia sahibi ülkeler için nefes aralıkları, boşlukları oluşmuştur.

Türkiye, bu nefes aralığını en iyi kullanan ve yıldızlaşan ülkelerden biridir. Üzerimize bu kadar gelinmesinin, askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal psikoloji alanına bu kadar müdahale edilmesinin, içeride bütün siyasi kimlikleri bir tarafa iten bir “cephe” inşa edilmesinin, bir anlamda “Türkiye’yi durdurma” planının devreye alınmasının nedeni budur.

TÜRKİYE 21. YÜZYILIN YILDIZLAŞAN ÜLKESİDİR.

Oysa Türkiye, 21. yüzyılın yıldızlaşan ülkelerinin başında geliyor, öyle de devam edecektir. Dışarıdan ne kadar vursalar, içeride ne kadar cephe kursalar, 15 Temmuz gibi saldırılarla ne kadar durdurmaya çalışsalar dünya, Türkiye’nin yükselişinin bir “tarih dönüşü” olduğunu er geç kabullenmek zorunda kalacaktır.

Çünkü Türkiye, küresel iktidar alanındaki güç kaymalarının yol açtığı boşluğun kendisine nasıl bir alan açtığını görmüş, bunu iyi okumuş, buna göre bir duruş ve yol belirlemiş, buna göre “her alanda” kendini geleceğe hazırlamaya başlamış, şu ana kadar da bunu engellemeye dönük bütün saldırıları savuşturmuştur.

Bu, müthiş bir akıldır. Birçok devlet himaye peşinde koşarak gelecek güvencesi sağlamaya çalışırken Türkiye kendisini bir “merkez”e yerleştirmiş, güçlü bir etkinlik alanı oluşturmayı başarmıştır. Kim küçümsemeye çalışırsa çalışsın ülkemiz bu dönemin küresel aktörlerinden biridir ve bu artık geri dönülmez bir noktadır. İçeridekiler de dışarıdakiler de bundan sonra hesaplarını buna göre yapmak zorunda kalacaklardır.

KURULUŞ VE YÜKSELİŞ: ERDOĞAN VE AİLESİNE SALDIRILAR ARTAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra yeni bir “kuruluş” ve “yükseliş”in temellerini atmıştır. Yüklendiği tarihsel misyon budur.

Hemen bütün Batı dünyasının hedefi olmasının nedeni budur. Kendisine, aile çevresine bu kadar saldırılmasının, itibar suikastleri yapılmasının nedeni budur. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik son altı aylık saldırının nedeni tamamen ekonomik savaştır. Önümüzdeki dönemde bu tür saldırılar daha da artırılacaktır.

Çünkü Türkiye, önce siyasi vesayet aygıtlarını etkisizleştirdi. Türkiye’yi “denetim altında bir ülke” olmaktan çıkardı. Batı’nın Türkiye üzerindeki denetim mekanizmalarını tek tek ortadan kaldırdı. Askeri ve sivil bürokrasideki uzantıları büyük oranda zayıflattı.

MERKEZ ÜLKE OLMA, DEVLET AKLININ MİLLİLEŞMESİ, SİSTEMİK DÖNÜŞÜM

Çok güçlü bir siyasi irade, siyasi hedef ortaya koydu. Cephe ülkesinden merkez ülkeye dönüştü. Devlet aklını millileştirdi. Mekanizmaları da bu çerçevede yerlileştirdi. Kendi tarih havzasına, toplumsal hafızasına, coğrafyasına döndü.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 21. yüzyıl Türkiye’sinin büyük ölçekli hedeflerine ve hesaplarına uygun sistemik dönüşümü hayata geçirdi. Bütün bunlara yönelik bir toplumsal irade inşa etmeyi başardı. Dönüşüm devam ediyor, edecek. Dönüşüme karşı dalgalarla mücadele devam ediyor, edecek.

SİYASETTEN SONRA EKONOMİDE DE “TÜRKİYE DURUŞU” İNŞA EDİLİYOR..

Türkiye’nin son birkaç haftadır harekete geçirdiği “ekonomik çıkış” işte bu büyük dönüşümün en önemli aşamalarından biridir ve şaşırtıcı sonuçlara yol açacak.

Faizi düşürme, enflasyonu düşürme, dövizi düşürme konusunda bütün “ezberler” bozuluyor. Yükselen ekonomilerle ortaklık kurma, ekonomik güç haritasının her alanında olma konusunda hareketli ve kararlı çaba yürütülüyor.

Siyasi alanda olduğu gibi, ekonomik alanda da bir “Türkiye duruşu” inşa ediliyor. Siyasi alanda “başarılamaz” demişlerdi. Başarıldı… Ekonomik alanda da bu başarı yakalanacak. Ve sadece “ezberler” değil, birçok siyasi proje de, “içeriden müdahale” planları da boşa çıkacak.

KRİZ ÜZERİNDEN FIRTINA EKENLER BÜYÜK HESAP HATASI YAPIYORLAR

“Ekonomik kriz” üzerinden, bütün bu siyasi kazanımları heba etmeye, içeride bütün siyasi hesapları bunun üzerinden kurmaya dönük bir fırtına ektiriliyordu.

Bazıları dünyadaki güç kırılmasına bakmadaneski iktidar alanlarına yönelip umutlar besliyor. Yeni siyasi partiler kurup, çokuluslu mekanizmalardan destek alarak bir “oyun alanı” oluşturmayaçalışıyor.

Bence onlar, tarihsel dönüş, gücün kaynağı, Türkiye’nin büyük yürüyüşünü ya hiç anlamadılar, ya bilerek ihale alıyorlar. İkisi de hesap hatasıdır, sonu hüsrandır.

EKONOMİDE “TÜRK MUCİZESİ” MÜMKÜN. BİZ YİNE “TÜRKİYE EKSENİ”NDE OLACAĞIZ.

İşte o fırtınaya “Türkiye’nin cevabı” veriliyor şimdi. Ekonomik toparlanma ve yükseliş için uyumlu, koordineli, kararlı bir çıkış başladı. Bu, günübirlik değil, yapısal bir müdahaledir ve uzun soluklu olacaktır.

Türkiye, hem küresel ekonomik hareketliliğin oluşturduğu boşlukta bir ekonomik iktidar alanı elde edecek, hem de içeride bütün tezleri ekonomik krize bağlayan siyasi hesapları bir kez daha boşa çıkaracaktır.

Ekonomide bir “Türk mucizesi” imkansız değil.

Bence bu süreç bütün dünyada yakından izlenecek. Hep birlikte izleyeceğiz.. “Türkiye Ekseni”miz burada da asla sendelemeyecek.

Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/06/2020 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 12/06/2020 Beşiktaş vs Antalyaspor
 12/06/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 12/06/2020 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/06/2020 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 12/06/2020 Gençlerbirliği vs Konyaspor
 12/06/2020 Göztepe vs Trabzonspor
 12/06/2020 Sivasspor vs Denizlispor
 12/06/2020 Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/06/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 19/06/2020 Adana Demirspor vs Osmanlıspor FK
 19/06/2020 Altay vs Akhisarspor
 19/06/2020 Balıkesirspor vs Menemenspor
 19/06/2020 BB Erzurumspor vs Eskişehirspor
 19/06/2020 Boluspor vs Altınordu
 19/06/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 19/06/2020 İstanbulspor vs Hatayspor
 19/06/2020 Keçiörengücü vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Bandırmaspor vs Kahramanmaraşspor
 18/07/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Sivas Belediyespor
 18/07/2020 Eyüpspor vs Van Spor
 18/07/2020 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 18/07/2020 Kırşehir Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 18/07/2020 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 18/07/2020 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 18/07/2020 Tuzlaspor vs Uşak Spor
 25/07/2020 Ankara Demirspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Çankaya FK vs Tokatspor
 18/07/2020 Düzcespor vs Manisaspor
 18/07/2020 Erzin Spor vs Artvin Hopaspor
 18/07/2020 Karaköprü Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/07/2020 Silivrispor vs 52 Orduspor FK
 18/07/2020 Şile Yıldızspor vs Kızılcabölükspor
 18/07/2020 1928 Bucaspor vs Sultanbeyli Bld.
 18/07/2020 24Erzincanspor vs Yomraspor
 18/07/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Çatalcaspor
LİNKLER
Yukarı